A Day of Praise menu

ImPuls (NO)

Impuls har sine rødder i Stavanger i Norge. Her arrangeres hvert år en konference med samme navn, som samler 2500 unge til undervisning og lovsang, hvor bandet leder mennesker ind i tilbedelse og discipel livet.

Bandet er en del af en kristen ungdomsbevægelse, som eksisterer for at opmuntre og udfordre unge mennesker til at elske Jesus og være kirke. De arbejder for at unge skal indse, at Gud har skabt dem til at leve i Hans store historie og til at gøre en forskel der, hvor de er. Dette arbejde lykkes, når det lokale ungdomsarbejde lykkes med opgaven.

Visionen er at være en del af et bibelsk funderet fællesskab, der baseres på:

Tilbedelse – et hjerte forhold til Gud

Fællesskab – samhørighed med andre

Vækst – ikke at blive stående stille

Tjeneste – at gøre så mennesker kan høre

Evangelisering – at gå ud.

Lovsangsmusik er det vigtigste sprog vi kommunikerer med for at nå unge mennesker. Sange og tekster finder genklang længe efter at det talte ord er glemt. Impuls ønsker derfor at være en spydspids i at udvikle nye lovsange med solide tekster på norsk og at lede mennesker i lovsangen til oplevelse af Guds livsforvandlende kraft. Lovsangsteamet har således været toneangivende inden for norsk lovsang siden årtusindskiftet. I 2003 blev det første lovsangs album udgivet i samarbejde med Soul Survivor fra England. Efterfølgende er der udgivet mange albums – 8 i alt – der har været med til at gøre Impuls til et af de ledende lovsangs miljøer i Norge.

De senere år er lovsangen i højere grad blevet knyttet til social retfærdighed og hvordan vi kan tilbede Gud med hele vores liv og ikke bare i sangen og musikken. ”Vi tror at kristen lovsang og kampen for at fremme retfærdighed i verdenssamfundet er to sider af samme sag”.  EP’en ”Gjenklang” er således et projekt, hvor overskuddet går til bekæmpelse af menneskehandel. Den seneste EP ”Se Ham” blev udgivet den 1. april 2017 og ligger allerede nr. 1 på Norges album salgsliste.

Se mere på Youtube, Facebook eller på deres hjemmeside.